SCROLL

Toezichthoudende en adviserende rol

De rol van de Raad van Commissarissen (RvC) is het bewaken van het beleid van de Executive Board en de algemene gang van zaken van Kramp. Wij richten ons op een aantal verschillende aspecten, waaronder de effectiviteit van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de integriteit en kwaliteit van financiële verslaggeving.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De RvC werd regelmatig geïnformeerd over de volgende onderwerpen: strategie, tussentijdse resultaten, balansontwikkelingen en cashflow. Daarnaast hebben we in 2021 specifiek gesproken over Maykers, partnerships, investeringen, budget, Human Resources, intern risicobeheer en herfinanciering.

Tijdens de gesprekken met de Executive Board waren de belangrijkste onderwerpen de samenstelling van de Executive Board, functionele strategieën, kostenbewustzijn en vacatures voor Senior Management en andere relevante functies. De discussies over deze onderwerpen waren altijd open en constructief.

Werking en evaluatie van de Raad van Commissarissen

De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en dat van de leden. De RvC onderschrijft het uitgangspunt dat de Executive Board zodanig is samengesteld dat de leden zich kritisch kunnen opstellen en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van elkaar, de Executive Board en eventuele specifieke belangen. Met de huidige samenstelling is de RvC van mening dat de kennis, ervaring en competenties van de leden passend zijn.

Ik wil alle medewerkers van Kramp bedanken voor hun harde werk en toewijding, wat heeft geleid tot het prachtige resultaat in 2021. Op naar 2022 en daarna.  

Rutger Ruigrok
Voorzitter Raad van Commissarissen Kramp Groep B.V.

Our topics