Toezichthoudende en adviserende rol

De rol van de Raad van Commissarissen is om de Executive Board te adviseren en het monitoren van goed ondernemingsbestuur. De Raad van Commissarissen controleert de algemene zaken van Kramp, inclusief de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de kwaliteit en integriteit van de financiële verslaggeving.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

In 2023 kwam de Raad van Commissarissen vijf keer bijeen. Bij een van die bijeenkomsten werd de strategie en begroting besproken met de hele Executive Board. Gedurende het jaar ontving de Raad van Commissarissen updates over de kernonderwerpen balansontwikkelingen, kasstroom, resultaten en strategie. In 2023 voerden we specifieke discussies over de begroting, investeringen en herfinanciering, HR, het Maykers-platform, de IT-strategie en opvolgingsmanagement. Deze discussies waren open en constructief en werden bijgewoond door verschillende managers van Kramp.

Werking en evaluatie van de Raad van Commissarissen

Het is onze vaste overtuiging dat leden van de Raad van Commissarissen in staat moeten zijn om kritisch te denken en onafhankelijk te handelen ten opzichte van elkaar, de Executive Board en eventuele gevestigde belangen. We evalueren onze gezamenlijke prestaties en die van onze collega-commissarissen minstens één keer per jaar. We zijn ervan overtuigd dat de geselecteerde leden de juiste kennis, ervaring en competenties hebben voor de belangrijke rol die de Raad van Commissarissen vervult.

Namens de Raad van Commissarissen wil ik alle medewerkers van Kramp bedanken voor hun harde werk en bijdrage aan een positief resultaat in 2023. Samen kunnen we toekomstige uitdagingen aangaan en verder groeien.

Rutger Ruigrok

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kramp Groep B.V.

Our topics