Door de juiste keuzes te maken over hoe, waar en met wie we werken, kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop onze producten en diensten in de markt worden gezet en worden gebruikt, in lijn met onze MVO-ambities. Voor een solide basis hebben we in 2023 onze 'Supplier Code of Conduct' herzien.

Herziene Supplier Code of Conduct

"We willen een ecologisch en sociaal verantwoorde supply chain opbouwen, in lijn met onze ambitie en de waarden van Kramp, maar we kunnen dit alleen doen met de volledige betrokkenheid en inzet van onze leveranciers," zegt Erik-Jan Smit, CSR Manager. "Onze Supplier Code of Conduct vormt hiervoor de basis door onze verwachtingen en manier van werken uiteen te zetten. Om te laten zien dat wij een voorloper willen blijven op het gebied van MVO, hebben we hard gewerkt aan de herziening van het document. Het is duidelijk hoe wij over sociale en milieuthema's denken, wat wij van leveranciers verwachten, en we leven alle relevante internationale regelgeving na."

"We hebben onze Supplier Code of Conduct met 100% van onze leveranciers gedeeld en de feedback is tot nu toe zeer positief"

Erik-Jan Smit

Bezoeken aan leveranciers

"We hebben de Code of Conduct met al onze leveranciers gedeeld en de feedback is tot nu toe zeer positief. Daarnaast hebben de afdeling Procurement en het MVO-team, om beter inzicht te krijgen in potentiële risico's voor mens en milieu, in de loop van 2023 in totaal 28 leveranciers in heel Azië bezocht," vervolgt hij.

"Onze discussies gingen over het hele spectrum van sociale en milieukwesties: van collectieve onderhandelingen tot veilig werken en het gebruik van chemicaliën. Hoewel dit voor veel van de leveranciers nieuw was, stonden ze ervoor open zich te ontwikkelen."

Openstaan voor verbeteringen

Volgens Erik-Jan hebben een aantal van deze leveranciers zelfs al een aantal verbeteringen doorgevoerd: "Zo zagen we veranderingen op het gebied van machineveiligheid, de invoering van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligere chemicaliënopslag. En in India heeft één leverancier zelfs gebroken met de lokale traditie en voor het eerst vrouwen in dienst genomen. De efficiëntie en de sfeer in de fabriek zijn zodanig verbeterd dat hij zou willen dat hij het eerder had gedaan!"

Programma voor betrokkenheid van leveranciers

In 2023 werd Kramp als eerste in onze sector lid van het sociale-nalevingsplatform Sedex. "Door transparantie te vergroten en risicobeheer te ondersteunen, kan dit programma ons helpen om 'Mens' en 'Planeet' op te nemen in onze categorieplannen en een duurzaam assortiment te ontwikkelen. Daarom zullen we hier in 2024 sterk op inzetten en leveranciers van de private labels van Kramp vragen om deel te nemen aan dit programma," aldus Erik-Jan.

"Een bijkomend voordeel is dat zodra leveranciers aan dit programma meedoen, de audits voor al hun klanten gelden. Zo tillen we niet alleen onze eigen MVO-prestaties naar een hoger plan, maar helpen we leveranciers bewust te worden van deze kwesties, wat de hele sector ten goede komt," concludeert hij.

Our topics