SCROLL

Een van de doelstellingen van Strategie 2025 is om onze aanwezigheid in de tuin & park industrie, ook wel forest & grass care (F&G), uit te breiden en te versnellen. F&G Project Manager Jelle Brandsma licht de stappen toe die in 2021 zijn gezet en kijkt vooruit naar 2022.

Een landschap van kansen

F&G is een groeiende markt. In heel Europa is het aantal professionele hoveniersbedrijven de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld met 4-5% per jaar gegroeid, waarbij de marktomvang in een vergelijkbaar tempo is gegroeid.

Voor Kramp is F&G geen geheel nieuwe markt, aangezien we 25 jaar geleden onze eerste acquisitie in de industrie hebben gedaan. Jelle: "We zagen al groei in F&G zonder dat we ons op de markt hadden gericht of ons assortiment hadden ontwikkeld. Het is onvermijdelijk dat met de groei van de markt ook onze omzet op dat gebied groeit. Uitbreiding van F&G maakt deel uit van onze vernieuwde strategie. Er zijn veel overeenkomsten tussen de agrarische industrie en F&G. De klantenbasis, ons assortiment en er is geen dominante speler in Europa, wat ons de kans biedt om onze bestaande sterke punten te benutten om die rol op ons te nemen. Onze taak als projectteam was om de theorie te onderbouwen."

Kansen identificeren

"Een multidisciplinair team van Operations, Supply Chain, Business Control, Sales, Product & Supplier Management en Market Intelligence heeft de markt verkend en gesegmenteerd. We keken naar de waardeketen, identificeerden de belangrijkste spelers, geografische gebieden, trends, marktgedrag, enzovoort.”

"Vervolgens hebben wij deze uitkomsten gematcht met het assortiment en de mogelijkheden van Kramp, voordat we begonnen met onze marktplanning."

"De focus zal liggen op een digital-first mindset, het toepassen van digitale verkooptechnieken en het versterken van onze digitale aanwezigheid." 

- Eddie Perdok

Podcast: Jelle Brandsma

Luister naar de Engelstalige podcast waarin Jelle uitlegt hoe wij in 3 fasen de F&G markt benaderen.

De markt op

"We doen eerst een pilot in twee landen, die we hebben gekozen vanwege hun verschillen in geografie en marktfocus; Nederland is gericht op landschapsarchitectuur, terwijl Duitsland meer activiteit en vraag ziet in de bosbouw. In de loop van 2022 zullen we dan beginnen met de schaalvergroting in andere landen die kenmerken met deze landen delen. Het is een gefaseerde aanpak, waarbij we al doende leren, maar de focus zal liggen op een digital-first mindset, het toepassen van digitale verkooptechnieken en het versterken van onze digitale aanwezigheid", besluit Jelle.

> Meer over onze tuin & park industrie

Our topics